Skip to main content

ഈസ്റ്റേൺ ജെട്ടിയിൽ കപ്പൽ അടുപ്പിക്കാൻ - സർക്കുലർ

കര  ഭാഗങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ശാന്തമായ കായലിലെ  വാർഫുകളിൽ കപ്പൽ അടുപ്പിക്കാനും വിട്ടു  പോകാനും ഒന്നോ രണ്ടോ ടഗ്ഗുകൾ സഹായിക്കുമ്പോഴാണു  ടഗ്ഗോ പൈലറ്റോ ഇല്ലാതെ  തന്നെ നമ്മുടെ  ഇളകി നിൽക്കുന്ന  കടലിൽ അത്യാവശ്യം കാറ്റുള്ളപ്പോൾ പോലുംകപ്പൽ ഈസ്റ്റേൺ ജെട്ടിയിൽ  അടുപ്പിക്കാറുള്ളത്. അതിനു കപ്പിത്താനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജെട്ടിയിൽ നിന്നും കപ്പലിൽ നേരിട്ട് കയറാനും  ഇറങ്ങാനും സാധിക്കുന്നു വെന്നത്  യാത്രക്കാർക്കും രോഗികൾക്കും വളരെയധികം ആശ്വാസം  നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.  വളരെ നാളത്തെ  നമ്മുടെ  സ്വപ്നവും.  എന്നാൽ ചില സമയത്ത്  കടലിന്റെ  മട്ടും ഭാവവും പന്തിയല്ലെന്നു കണ്ടാൽ  കപ്പിത്താൻ  ജെട്ടിയിൽ  കപ്പൽ അടുപ്പിക്കാൻ  തയ്യാറാകില്ല .. അല്ലെങ്കിൽ  അടുപ്പിച്ച കപ്പൽ തന്നെ  നിൽക്കാൻ  ആവില്ലെന്ന്  കണ്ടാൽ  പെട്ടെന്ന്  തന്നെ  അഴിക്കേണ്ടിയും  വരുന്നു. തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള  അധികാരത്തിൽ ആർക്കും  കൈ കടത്താൻ പാടില്ല തന്നെ.  കാരണം കപ്പ ലിന്റെയും യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ കപ്പിത്താനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.  പക്ഷേ  അങ്ങനെയുള്ള   സാഹചര്യങ്ങളിൽ  നാട്ടുകാരുടെ  പ്രതിഷേധം  ഉണ്ടാവുന്നത് ദുഖകരമായ  അവസ്ഥയാണ്. കപ്പലിൽ  ബോട്ട്  അയക്കാതെ  സമ്മർദ്ദത്തിൽ അകപ്പെടുത്തകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.   അതുകൊണ്ട്  ഉണ്ടാവുന്ന സമയ നഷ്ടം കാരണം അടുത്ത  പോർട്ട് എത്താനും താമസിക്കുന്നു.
ഈയടുത്ത് മിനിക്കോയി ദ്വീപിൽ അറേബ്യ ൻ സീ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ജെട്ടിയിൽ  അടുപ്പിച്ച്  കയർ  അഴിച്ചു വിടാൻ  പോലും തയ്യാറാവാത്ത  അവസ്ഥ വന്നത് നമുക്ക്  വളരെ നാണക്കേടായി.   എന്തായാലും നമ്മുടെ തുറമുഖ വകുപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ആശ്വാസ്യമാണ്. പോർട്ട് 10.08.2016  ൽ ഇറക്കിയ  സർക്കുലർ പ്രകാരം കപ്പലിന്റെയും യാത്രക്കാരുടെയും  ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷിതത്വവും കപ്പിത്താന്റെ വിവേചനാധികാരവും മുൻപ് നിർത്തി  കപ്പൽ അടുപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കപ്പിത്താന്റെയാണെന്നും അതിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തരുതെന്നും പറയുന്നു. കൂടാതെ കപ്പൽ അടുപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉടൻ  തന്നെ  ആവശ്യത്തിന്  ബോട്ടുകളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട   PA/SDO/DC/BDO തുടങ്ങിയവ രോട് നിർദ്ദശിച്ചുമുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം പക്ഷം അടുത്ത പോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര തുടരാനും കപ്പിത്താനു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്.
എന്തായാലും കെട്ടാൻ പറ്റിയ സമയത്ത്  കപ്പൽ കെട്ടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അഭികാമ്യം.

Comments

Popular posts from this blog

ഡ്രൈ ഡോക്കിംഗിനെ കുറിച്ച്...

ലക്ഷദ്വീപിലെ യാത്രാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ  വരുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും എല്ലാം ഇടക്കിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്  ' ആ കപ്പൽ ഡോക്കിലാണ്' അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കീന്നിറങ്ങി എന്നെല്ലാം.. ഡോക്കിങ്ങ് എന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ.. സാധാരണ കപ്പലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് യാത്രാ കപ്പലുകൾ ഓരോ വർഷവും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തി ' "യാത്രാക്കപ്പൽ സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്" അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ' A'  എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടേണ്ടതുണ്ട്.  (നമ്മുടെ കപ്പലുകളിൽ ഓരോ യാത്രക്കും മുന്നോടിയായി MMD സർവ്വയർ നടത്തുന്ന സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,   ' B' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. )
വാർഷിക സർവ്വേയുടെ ഭാഗമായി കപ്പലിന്റ അടിഭാഗത്തിന്റ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തണ്ടതുണ്ട്. അഞ്ചു വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കപ്പലിന്റെ അടിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന നടത്തപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഡോക്കിൽ ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തപ്പോൾ കടലിൽ വെച്ച് തന്നെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ദരുടെ സഹായത്താൽ അടിഭാഗത്തിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് സർവ്വയർമാർ  പരിശോധന നടത്തുന്നു.
ഡ്രൈ …

അടുക്കള തോട്ടത്തിലെ ഗണിത ശാസ്ത്രം

മാസങ്ങൾക് മുൻപ്‌ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കളിയായി തുടങ്ങിയതല്ല ഈ അടുക്കള കൃഷി ; മറിച്ച് തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യ ബോധവും കഠിനധ്വാനവും കൊണ്ട്  തന്റെ കൊച്ചു അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ വിജയഗാഥ രചിക്കുവാൻ ഈ യുവാവിനു സാധിച്ചു. ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും തക്കാളി ,വെണ്ട, കാബാജ്,മുളക് ,വഴുതന ,ചീര ,പയർ തുടങ്ങി ഒരു വിധം വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും വിളവെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് .
  അന്ത്രോത്ത് ദ്വീപ്‌ സ്വദേശിയും TGT ഗണിത ശാസ്ത്ര അധ്യാപകനും ആയ മുഹമ്മദ്‌ ഖാസിം എന്ന  ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മാതൃക നമുക്കെല്ലാവര്ക്കും പിന്തുടരാം കഴിയട്ടെ .

ലഹരി വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമാകുന്നു

കൊച്ചി : 14.10.2017:   മഹാ വിപത്തായ ലഹരി ഉപയോഗം ലക്ഷദ്വീപിലും കൂടിവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് .. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദ്യവും കഞ്ചാവുമായി ദ്വീപ് സ്വദേശികൾ കവരത്തിയിൽ പിടിയിലായതോടെ ലഹരിക്കെതിരെ പൊതുജന വികാരം ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .. നിലവിലെ നിയമ പ്രകാരം ബംഗാരം ഒഴികെ ലക്ഷദ്വീപിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും മദ്യ നിരോധിത മേഖലയാണ് .എന്നാൽ വൻകരയിൽ നിന്നും കപ്പലും മഞ്ജുവും വഴി മദ്യവും ലഹരി വസ്തുക്കളും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് കടത്തുന്നതായി പലപ്പോഴായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ദ്വീപുകാർ ആരോപിക്കുന്നു .. ലക്ഷദ്വീപുകാരായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങിയ ലഹരി വിരുദ്ധ സമിതി 08.10.2017 ഞായറാഴ്ച കൊച്ചി ഗാന്ധി നഗറിലെ ലയൺസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും അത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി .. ലഹരി ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വഴികൾ തടയാൻ അധികാരികളെ സമീപിക്കാനും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണം ദ്വീപുകളിൽ നടത്താനും തീരുമാനമായി. ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ …