പോസ്റ്റുകള്‍

മേയ്, 2012 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

തീരാ ദുരിതം ..

ഇമേജ്
അങ്ങനെ വീണ്ടും വര്‍ഷകാലം എത്തി . മെയ്‌  15 ഓടെ  ചെറിയ  കപ്പലുകള്‍ ഓട്ടം നിര്‍ത്തും . അതോടെ  ടിക്കറ്റ്‌ ന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു തീരുമാനം ആവും .ദ്വീപുകാര്‍ വീണ്ടും ദുരിതത്തിലേക്ക്  ... ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നാട്ടിലെത്താന്‍ ടിക്കറ്റ്‌ ലഭിക്കാതെ  അലയുന്നവര്‍ അനവധി .10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ M V BHARATSEEMA   ഡോക്കില്‍  നിന്നും ഇറങ്ങും . എന്നാല്‍ M V KAVARATTI ജൂണ്‍ മാസത്തോടെ  ഡ്രൈ ടോക്കില്‍ കേറാനാണു സാധ്യത . അതോടെ  യാത്ര ക്ലേശം കൂടും .വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഒരുപാടു ആയിട്ടും ഈ  ഒരു  സ്ഥിതി തുടരുന്നത്  വളരെ  കഷ്ടമാണ് . ഏറ്റവും  ആധുനിക  രീതിയില്‍ സുതാര്യത യോടെ  കപ്പല്‍ യാത്ര  സംവിധാനം ദ്വീപില്‍  ക്രമീകരിക്കേണ്ട  കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. PLANNING ന്റെ അഭാവം  ഇതില്‍ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്  .