പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ, 2013 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ഇഫ്ത്താർ നടത്തി .

ഇമേജ്
17.07.2013: ലക്ഷദ്വീപ് സീമെൻ വെൽഫയർ അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ ലക്ഷദ്വീപ് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു . സംഘടനയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു LDCL  അധികാരികളും പോർട്ട്‌ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അഷ്‌റഫ്‌ , മറ്റ് പ്രമുഘരും  സന്നിഹിതരയിരുന്നു . എറണകുളം  MG റോഡിൽ ഉള്ള ഹോട്ടൽ സാഗറിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിച്ചത് .